tel. 728 772 980 email: novak@jrengineering.cz

Budoucnost udržitelného hospodářského rozvoje je právě ve schopnosti subjektů efektivně nakládat s energiemi.

Proto se specializujeme na řešení úspor nákladů za energie, které souvisí s provozem technologických celků a objektů s následným využitím pro výrobu elektrické energie, chladu nebo tepla.

JREngineering využívá osvědčené zahraniční technologie založené na využití odpadního tepla a energie z průmyslových procesů, obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zvyšováním energetické účinnosti u jednotlivých aplikací námi dodávaných technologií s co možná největší efektivitou a velmi krátkou finanční návratností.

JREngineering je výhradním smluvním partnerem společnosti GB Consulting, která je dodavatelem technologického řešení a technologií. K dalším partnerům patří společnost ELKO a. s., která je dodavatelem osvětlovacích technologií s velmi nízkým příkonem.

Úspory energií je dosaženo díky těmto technologiím:

  • spořiče a dávkovače vody
  • úsporné, vysoce výkonné LED osvětlení
  • zplynovací stanice, Bioplynové stanice, kogenerační energetická centry, ORC turbíny, depolymerizační stanice
  • úsporu elektrické energie prostřednictvím optimalizace vstupních proudů a napětí