tel. 728 772 980 email: novak@jrengineering.cz

Velmi úzká a vysoce specializovaná činnost určená primárně subjektům veřejné zprávy. V této oblasti rovněž navazujeme na dlouholeté zkušenosti podložené řadou referenčních zakázek, ke kterým patří zejména:

  • zpracování strategických plánů rozvoje obcí, měst a krajů
  • zpracování dílčích analýz a studií potřebných pro efektivní, úsporné a účelné řízení veřejné správy
  • zpracování akčních plánů
  • zpracování sektorových analýz a sektorových rozvojových plánů