tel. 728 772 980 email: novak@jrengineering.cz

Specializujeme se zejména na tyto činnosti:

Oblast inženýrské činnosti v investiční výstavbě

Tato oblast tvoří základ pracovní náplně společnosti. V rámci inženýrské přípravy staveb provádíme tyto činnosti:

  • zpracování veškerých podkladů, nutných pro vydání územního rozhodnutí
  • jednání s veškerými dotčenými institucemi státní správy a samosprávy, zajištění všech koordinovaných stanovisek a vyjádření v souvislosti s vydáním příslušných povolení
  • zpracování odborných posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., tzv. malá a velká EIA včetně veškerých studií (rozptylová, hluková atd.)
  • zpracování veškerých podkladů pro vydání stavebního povolení
  • koordinace stavby a příprava na kolaudační proces

 

Oblast enviromentálních projektů v energetice, zpracování odpadů, úspory energií

Tato oblast navazuje na předchozí oblast v řadě synergií. Cílem je nabídnout partnerům a zákazníkům řadu možností úspor energií při provozu budov a technologických zařízení. Současný trend a stále přísnější legislativa EU nutí veškeré hospodářské subjekty v souladu s principy enviromentálního rozvoje hospodařit co nejefektivněji s energií. JR Engineering toto řešení nabízí.  Jde zejména o tyto produkty:

  • spořiče a dávkovače vody
  • úsporné, vysoce výkonné LED osvětlení
  • zplynovací stanice, Bioplynové stanice, kogenerační energetická centry, ORC turbíny, depolymerizační stanice
  • úsporu elektrické energie prostřednictvím optimalizace vstupních proudů a napětí

 

Oblast odborných posudků, oceňování nemovitostí a podniků, správa nemovitostí

Tvoří doplňkovou činnost k oblastem I a II. Jsme certifikovanou osobou s oprávněním provádět oceňování nemovitostí a podniků dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon.

[/list]

Cílem naší společnosti je nabízet takové služby, které budou na nejvyšší možné úrovni a kvality. Naším mottem a zároveň filosofií je, že pokud si nejsme jisti tím, že jsme schopni nabídnout tu nejvyšší kvalitu služeb, raději ji nenabídneme vůbec. Našim cílem je Vaše spokojenost.