tel. 728 772 980 email: novak@jrengineering.cz

Oblast odborných posudků, oceňování nemovitostí a podniků, správa nemovitostí tvoří doplňkovou činnost k ostatním činnostem. Jsme certifikovanou osobou s oprávněním provádět oceňování nemovitostí a podniků dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon.

Facebook